Returer

Om din produkt inte fungerar korrekt eller är defekt ska du kontakta oss, så skickar vi en ersättningsprodukt.

Fraktkostnader

Du är ansvarig för att betala dina egna fraktkostnader för returer. Fraktkostnader återbetalas ej.

Om du skickar en vara för över 500 SEK, bör du överväga att skicka varan rekommenderat och använda en spårbar frakttjänst.

För att nyttja ångerrätten, ska du meddela oss detta via e-post senast 14 dagar efter du mottagit varan. Efter mottagandet får du endast hantera varorna på ett sätt som gör att du kan fastslå varornas art, egenskaper och det sätt de fungerar på. Du ansvarar för eventuell försämring av varan, som beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastslå varans art, egenskaper och sätt den fungerar på. Med andra ord – Varan kan provas på samma sätt som om du skulle prova den i en fysisk butik. Om varan är provad, mer än vad som beskrivs ovan, betraktar vi den som "använd", vilket innebär att du vid ånger av köpet endast kan få en liten del eller inget av köpesumman i retur, beroende på varans handelsmässiga värde.

Vi anser att använda varor är utan handelsvärde. När det handlar om en ren returvara/bytesvara, kommer utgiften för returen tillfalla dig - vi betalar i gengäld för att den nya varan skickas till dig igen.

Du bär ansvaret för varan från varans leverans och vid returnering är du ansvarig för att varan är ordentligt inpackad. Du kan inte ångra genom att endast neka mottagande av varan utan att ge oss ett tydligt meddelande om det. Returadressen är:

Fashion Copenhagen

Nymarks Alle 58, 8320 Mårslet, Denmark

 Vi tar inte emot returpaket som skickats utan utdelning eller till postombud. Meddela din retur på förhand genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på: info@fashion-copenhagen.se